Voedsel en Hygiëne

Onze garantie

ISO 22000

De Groot Grootverbruik staat garant voor topkwaliteit. Wij zien er graag op toe dat de producten die jij krijgt in uitstekende staat verkeren en dat je ook krijgt wat je koopt. Daarvoor volgen wij de richtlijnen voor de internationale voedselveiligheidstandaard.

Deze standaard is ondergebracht onder de naam ISO 22000. Dat wij een ISO 22000-certificaat hebben, betekent dat wij kunnen garanderen dat onze producten onder constante kwaliteitstoezicht staan. Daarnaast zijn we Skal-gecertificeerd. Zo weet jij dat onze biologische producten ook echt ‘biologisch’ zijn.

Het belang van kwaliteitszorg

Onze gezondheid is kwetsbaar en moet goed bewaakt worden. Een belangrijke factor voor onze gezondheid is voeding. Als er op een verkeerde manier wordt omgegaan met onze voeding heeft dat direct effect op onze gezondheid.

Om onze gezondheid te beschermen, zijn er internationale richtlijnen opgesteld die aangeven hoe er met voedsel moet worden omgegaan. Om te bewijzen dat een bedrijf deze richtlijnen toepast, zijn er certificaten ontwikkeld.

In het verleden was HACCP (Hazard Analyses Critical Control Points) de standaard. Het is overigens nog steeds verplicht door de warenwet. HACCP is een regelgeving die streng toeziet op hygiëne binnen de voedselbranche.

Een andere standaard was ISO 9001 een regelgeving die voedselmanagement beschrijft. Inmiddels is HACCP gecombineerd met ISO 9001 tot ISO 22000. Deze bevat dus de in Nederland verplichte HACCP-richtlijnen en voldoet door de toevoeging van ISO-richtlijnen ook aan de internationale standaard.

Deze richtlijnen houden in dat je:

  • een sterk team hebt opgeleid om het voedselmanagementsysteem uit te voeren;
  • intern en extern over voedselveiligheid communiceert;
  • voldoet aan de basisvereisten voor voedselveiligheid;
  • voldoet aan de HACCP richtlijnen.

Wat is ISO 22000?

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is ooit door de NAVO opgericht. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de FAO en de WHO (Food and Agriculture Organization en World Health Organization). De ISO  heeft een verzameling richtlijnen opgesteld om kwaliteit internationaal te standaardiseren.

Zo kan je van elk bedrijf waar je zaken mee doet, zien of ze voldoen aan de internationale standaard. Voor elke branche en subcategorie binnen een branche zijn er nummers verleend. Voor voedsel geldt tegenwoordig ISO 22000. Dit is een afgeleide van de oude ISO 9001.

Kortom met een ISO 22000 certificaat laat je zien dat je voldoet aan strenge internationale eisen.

Kwaliteit en veiligheid